Jídlo z blízka

17. - 25. června 2006


Horní mlýn ve Křtinách


Switch to English version

Úvod
Program
Přihláška
Další zdroje
Kontakt

Akci podpořili:

Nadace Veronica

Nadace Partnerství

Evropský sociální fond

EPOS - Spolek poradců v ekologickém zemědělství

Tiskové zprávy a články

NAVRCHOLU.cz

Horní mlýn

Fotka bývalého mlýna ve Křtinách

Seminář proběhne v bývalém mlýně ve Křtinách. Křtiny najdete na mapě asi 20 km severně od Brna, na okraji Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Jsou známé svým barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, který projektoval slavný architekt Santini. Ve Křtinách je též oblíbené koupaliště - shodou okolností přímo v sousedství mlýna. Podrobnější informace o Křtinách naleznete na www.krtiny.cz.

Od roku 2002 pořádá občanské sdružení Horní mlýn různé akce pro radost, na něž zveme nejšírší veřejnost. Bývalý mlýn přestavujeme tradičními i netradičními technologiemi. Na některé stavební úkony zveme odborníky nejpovolanější, kteří nás učí používat přírodní a k přírodě šetrné materiály . Proběhly dílny stavby a izolací ze slámy, dílna tradičního způsobu omítání hlínou, izolování ovčí vlnou. Pravidelně organizujeme sázení stromků, ať již pro obec Křtiny na Habrůvecké cestě nebo v lesích nedalekého Ochozu. O.s. Horní mlýn pečuje o starý třešňový sad v Habrůvce. Nejpestřejší jsou víkendovky na mlejně, sahající od řemeslných workshopů, přes zajímavé přednášky až po tancování. Každé léto organizujeme tábor pro rodiny s dětmi a delší pobytový kurz zaměřený na oblast životního prostředí. Více o Horním mlýně je na www.hornimlyn.cz

Logo občanského sdružení Horní mlýn

design by XXL | aktualizace: 30.6.2006 | návštěvníků | on-line