Jídlo z blízka

17. - 25. června 2006


Horní mlýn ve Křtinách


Switch to English version

Úvod
Program
Přihláška
Další zdroje
Kontakt

Akci podpořili:

Nadace Veronica

Nadace Partnerství

Evropský sociální fond

EPOS - Spolek poradců v ekologickém zemědělství

Tiskové zprávy a články

NAVRCHOLU.cz

Přihláška

Pro přihlášení na seminář použijte elektronický formulář. Po odeslání elektronické přihlášky a zaplacení zálohy 500 Kč na účet Horního mlýna vám na e-mail uvedený v přihlášce potvrdíme registraci. Alternativně nám můžete poslat e-mail se všemi náležitostmi níže uvedené přihlášky na adresu localfood@hornimlyn.cz.

Zálohu zaplaťte na účet číslo:

1318639001/2400

vedený u e-Banky v Brně. Do přihlášky nám napište variabilní symbol, který jste k platbě připojili - abychom ji snadno identifikovali. Účet je transparentní, což znamená, že si na internetových stránkách e-Banky můžete prohlédnout naše transakce.

Zbývající část účastnického poplatku (celkem 1000 Kč) nám zaplatíte buď v hotovosti přímo na semináři nebo do doby jeho konání bankovním převodem. Je možné poslat nám celou platbu za seminář najednou.

Pokud by výše účastnického poplatku byla jedinou překážkou Vaší účasti, napište nám - jistě se dohodneme na nějaké formě sociálního stipendia, odpracování části poplatku nebo jiném řešení.


Přihlašovací formulář

Jméno a příjmení

Kontaktní e-mail

Telefon

Způsob úhrady zálohy:
složenkou  
převodem     z účtu číslo    kód banky 
Variabilní symbol

Potřebuji tlumočení z angličtiny: ANO   NE

Speciální požadavky na stravování

Proč Vás tento kurz zaujal a co od něho očekáváte?

design by XXL | aktualizace: 30.6.2006 | návštěvníků | on-line