Jídlo z blízka

17. - 25. června 2006


Horní mlýn ve Křtinách


Switch to English version

Úvod
Program
Přihláška
Další zdroje
Kontakt

Akci podpořili:

Nadace Veronica

Nadace Partnerství

Evropský sociální fond

EPOS - Spolek poradců v ekologickém zemědělství

Tiskové zprávy a články

NAVRCHOLU.cz

Podrobný program

Sobota 17.6.

Příjezd účastníků, zahájení

Neděle 18.6.

Globalizace potravinového systému a její negativní důsledky

Pondělí 19.6.

Dopoledne

Lokalizace aneb proč a jak se vrátit k jídlu z blízka (1. část)

Odpoledne

Diskuse: Biopotraviny a hypermarkety (Patří biopotraviny do hypermarketů?)

Úterý 20.6.

Dopoledne

Lokalizace aneb proč a jak se vrátit k jídlu z blízka (2. část)

Odpoledne

Diskuse: Pomůžeme zemědělcům ve třetím světě dovozem jejich produktů?

Středa 21.6.

Dopoledne

Britské hnutí "Local Food" a inspirace pro Česko

Odpoledne

Výlet do pralesa (místního) nebo do jeskyně.

Čtvrtek 22.6.

Dopoledne

Situace v Česku - možnosti a ochota místních zemědělců a spotřebitelů prodávat a nakupovat lokálně

Odpoledne

Diskuse: Proč je v Česku málo českých biopotravin? (se zástupci zemědělců, velkoobchodníků a kontrolních organizací)

Pátek 23.6.

Dopoledne

Biokluby v Česku - setkání zástupců fungujících bioklubů. Diskuse o fungování, možnostech, problémech bioklubů.

Odpoledne

Úspěšné a začínající projekty: Tradice Bílých Karpat, M.R.K.E.V.

Sobota 24.6.

Co dále? Návrh kampaně za jídlo z blízka v Česku. Ukončení.

Neděle 25.6.

Odjezd účastníků.

design by XXL | aktualizace: 30.6.2006 | návštěvníků | on-line